Fortrydelsesret

Afbestillingsregler

Forbrugerne har 14 dages fortrydelsesret.

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde denne aftale inden for fjorten dage uden at angive nogen grund.

Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, som ikke er transportøren, har taget den sidste delforsendelse eller den sidste vare i besiddelse.

For at udøve din fortrydelsesret skal du med en tydelig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten, fax eller e-mail) informere os (beverage dispense systems GmbH, Kopernikusstrasse 4, 50126 Bergheim, Tyskland, verkauf@getraenkezapfanlagen.net, telefon: 02271/989630-0) om din beslutning om at fortryde denne aftale. Til dette formål kan du anvende den vedlagte standardfortrydelsesformular, som dog ikke er obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Konsekvenser af tilbagekaldelsen

Hvis du fortryder denne aftale, skal vi tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, som vi tilbyder), uden forsinkelse og senest 14 dage efter den dag, hvor vi har modtaget meddelelsen om din fortrydelse af aftalen. Til denne tilbagebetaling anvender vi samme betalingsmiddel som det, du brugte ved den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyr for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvilken dato der kommer først.

Du skal returnere eller aflevere varerne til os uden forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du underretter os om ophævelsen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne inden udløbet af perioden på fjorten dage. Du bærer de direkte omkostninger ved returnering af varerne. For varer, der på grund af deres art ikke kan returneres på normal vis med posten, udgør disse omkostninger 99 EUR. Du skal kun betale for et eventuelt værditab på varerne, hvis dette værditab skyldes håndtering af varerne, som ikke er nødvendig for at kontrollere varernes tilstand, egenskaber og funktion.

    Fortrydelsesretten gælder ikke for følgende kontrakter:
  • Aftaler om levering af varer, som ikke er præfabrikerede, og for hvis fremstilling et individuelt valg eller en individuel bestemmelse af forbrugeren er afgørende, eller som klart er skræddersyet til forbrugerens personlige behov.
  • Aftaler om levering af forseglede varer, som af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne ikke kan returneres, hvis forseglingen er blevet fjernet efter leveringen.
Model til fortrydelsesformular

(Hvis du ønsker at fortryde aftalen, bedes du udfylde og returnere denne formular)

- Til beverage dispense systems GmbH, Kopernikusstrasse 4 , 50126 Bergheim, verkauf@getraenkezapfanlagen.net, Tyskland

- Jeg/vi (*) fortryder hermed den kontrakt, som jeg/vi (*) har indgået om køb af følgende varer (*)/udførelse af følgende tjenesteydelse (*)

- Bestilt den (*)/modtaget den (*)

- Forbrugerens/forbrugernes navn

- Forbrugerens/forbrugernes adresse

- Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun i tilfælde af meddelelse på papir)

- Dato(er)

(*) Det ikke relevante overstreges.


Særlige anvisninger

 

Hvis du finansierer denne aftale ved hjælp af et lån og senere tilbagekalder den, er du heller ikke længere bundet af låneaftalen, forudsat at de to aftaler udgør en økonomisk enhed. Dette er især tilfældet, hvis vi samtidig er Deres långiver, eller hvis Deres långiver benytter sig af vores samarbejde i forbindelse med finansieringen. Hvis lånet allerede er tilgået os, når tilbagekaldelsen træder i kraft, træder din långiver ind i vores rettigheder og forpligtelser fra den finansierede kontrakt i forhold til dig med hensyn til de juridiske konsekvenser af tilbagekaldelsen eller tilbageleveringen. Sidstnævnte gælder ikke, hvis genstanden for denne kontrakt er erhvervelse af finansielle instrumenter (f.eks. værdipapirer, valuta eller derivater). Hvis du ønsker at undgå en kontraktlig forpligtelse så vidt muligt, skal du gøre brug af din fortrydelsesret og også tilbagekalde låneaftalen, hvis du også har ret til fortrydelsesret til dette.


Fortrydelsespolitik udarbejdet med Trusted Shops juridiske teksteditor i samarbejde med Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.