Databeskyttelse

 

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

 

Ansvarlig for databehandlingen er:
beverage dispense systems GmbH
Kopernikusstrasse 4
50126
Bergheim
02271/989630-0
verkauf@getraenkezapfanlagen.net

Tak for din interesse for vores online shop. Beskyttelsen af dit privatliv er meget vigtig for os. Nedenfor informerer vi dig i detaljer om, hvordan vi behandler dine data.

1. Adgangsdata og hosting

Du kan besøge vores hjemmeside uden at give personlige oplysninger. Hver gang du ringer op på en hjemmeside, gemmer webserveren kun automatisk en såkaldt serverlogfil, som f.eks. indeholder navnet på den ønskede fil, din IP-adresse, dato og klokkeslæt for opkaldet, mængden af overførte data og den anmodende udbyder (adgangsdata) og dokumenterer opkaldet.

Disse adgangsdata evalueres udelukkende med henblik på at sikre en problemfri drift af hjemmesiden og forbedre vores tilbud. I overensstemmelse med art. 6 stk. 1 S. 1 lit. f DSGVO tjener dette til at beskytte vores legitime interesser i en korrekt præsentation af vores hjemmeside, som opvejes af vores interesser. Alle adgangsdata slettes senest syv dage efter afslutningen af dit besøg på webstedet.

Hosting-tjenester fra en tredjepartsleverandør
Som led i behandlingen på vores vegne leverer en tredjepartsleverandør os tjenesterne til hosting og visning af hjemmesiden. Dette tjener til at beskytte vores legitime interesser i en korrekt præsentation af vores tilbud, som opvejes af en interesseafvejning. Alle data, der indsamles i forbindelse med brugen af dette websted eller i formularer, der er stillet til rådighed til dette formål i onlineshoppen som beskrevet nedenfor, behandles på dennes servere. Behandling på andre servere finder kun sted inden for de rammer, der er forklaret her.

Denne tjenesteudbyder befinder sig i et land i Den Europæiske Union eller i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

2. Indsamling og anvendelse af data til kontraktbehandling

Vi indsamler personoplysninger, når du frivilligt giver os dem i forbindelse med din bestilling eller når du kontakter os (f.eks. via kontaktformular eller e-mail). Obligatoriske felter er markeret som sådan, da vi i disse tilfælde har brug for dataene for at behandle kontrakten eller for at behandle din kontakt, og du kan ikke sende ordren eller kontakten uden at angive dem. Hvilke data der indsamles, kan ses af de respektive indtastningsformularer. Vi bruger de af dig opgivne data i henhold til art. 6 stk. 1 S. 1 lit. b DSGVO til at behandle kontrakten og behandle dine henvendelser. Hvis du har givet dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, 1. pkt. 1, litra a DSGVO ved at beslutte dig for at åbne en kundekonto, bruger vi dine data med henblik på at åbne en kundekonto. Efter den fuldstændige afvikling af kontrakten eller sletning af din kundekonto vil dine data blive begrænset til yderligere behandling og slettet efter udløbet af de skatte- og handelsretlige opbevaringsfrister, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke til yderligere brug af dine data, eller vi forbeholder os ret til at bruge data ud over dette, hvilket er tilladt i henhold til loven, og som vi informerer dig om i denne erklæring. Sletning af din kundekonto er til enhver tid mulig og kan ske enten ved at sende en meddelelse til den nedenfor beskrevne kontaktmulighed eller via en funktion, der er beregnet til dette formål i kundekontoen.

3. Overførsel af data

For at kunne opfylde kontrakten i henhold til art. 6 stk. 1 p. 1 lit. b DSGVO videregiver vi dine data til det med leveringen bestilte fragtfirma, for så vidt det er nødvendigt for leveringen af de bestilte varer. Afhængigt af hvilken betalingstjenesteudbyder du vælger i bestillingsprocessen, videregiver vi de betalingsdata, der er indsamlet til dette formål, til det kreditinstitut, der er udpeget til at foretage betalingen, og i givet fald til betalingstjenesteudbydere, som vi har udpeget, eller til den valgte betalingstjeneste. I nogle tilfælde indsamler de valgte betalingstjenesteudbydere også selv disse data, hvis du opretter en konto hos dem. I dette tilfælde skal du registrere dig hos betalingstjenesteudbyderen med dine adgangsoplysninger under bestillingsprocessen. I den forbindelse gælder den pågældende betalingstjenesteudbyders databeskyttelseserklæring.

Vi bruger også et eksternt varehåndteringssystem til ordre- og kontraktbehandling. Den dataoverførsel og -behandling, der finder sted i denne forbindelse, er baseret på ordrebehandling.

Det samme gælder for overførsel af data til vores producenter eller grossister i tilfælde, hvor de overtager forsendelsen for os (drop shipment).

Vi anvender betalingstjenesteudbydere og forsendelsesudbydere, der er baseret i et land uden for EU. Overførsel af personoplysninger til disse virksomheder finder kun sted inden for rammerne af nødvendigheden for opfyldelsen af kontrakten.

Overførsel af data til leverandører af forsendelsestjenester
Hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke hertil under eller efter din bestilling, videregiver vi din e-mailadresse og dit telefonnummer til den valgte leverandør af forsendelsestjenester på grundlag af dette samtykke i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, sætning 1, litra a DSGVO, så de kan kontakte dig inden levering med henblik på leveringsmeddelelse eller koordinering.

Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes ved at sende en meddelelse til den nedenfor beskrevne kontaktmulighed eller direkte til leverandøren af forsendelsestjenester på den nedenfor anførte kontaktadresse.
Efter tilbagekaldelsen sletter vi dine data, der er stillet til rådighed til dette formål, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke til yderligere brug af dine data, eller vi forbeholder os ret til at bruge data på en måde, der går videre end dette og er tilladt i henhold til loven, og som vi informerer dig om i denne erklæring.

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn

4. E-mail nyhedsbrev

E-mailreklame med tilmelding til nyhedsbrevet
Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi de data, der er nødvendige til dette formål eller som du har oplyst særskilt, til at sende dig vores e-mailnyhedsbrev regelmæssigt på grundlag af dit samtykke i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, første punktum, litra a DSGVO.

Afmelding fra nyhedsbrevet er til enhver tid mulig og kan ske enten ved at sende en besked til den nedenfor beskrevne kontaktmulighed eller via et link, der er angivet til dette formål i nyhedsbrevet. Efter afmelding sletter vi din e-mailadresse, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke til videre brug af dine data, eller vi forbeholder os retten til at bruge data på en mere vidtgående måde, som er tilladt i henhold til loven, og som vi informerer dig om i denne erklæring.

E-mailreklamer uden tilmelding til nyhedsbrevet og din ret til at gøre indsigelse
Hvis vi modtager din e-mailadresse i forbindelse med salg af et produkt eller en tjenesteydelse, og du ikke har gjort indsigelse mod dette, forbeholder vi os på grundlag af § 7, stk. 3, i den tyske lov om illoyal konkurrence (UWG)ret til regelmæssigt at sende dig tilbud pr. e-mail om lignende produkter, som du allerede har købt fra vores sortiment. Dette tjener til at beskytte vores legitime interesser i at henvende os reklamemæssigt til vores kunder, som opvejes inden for rammerne af en interesseafvejning.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne brug af din e-mail-adresse ved at sende en meddelelse til den nedenfor beskrevne kontaktmulighed eller via et link, der er angivet til dette formål i reklame-e-mailen, uden at der opstår andre omkostninger end transmissionsomkostningerne i henhold til grundtaksterne.

5. Anvendelse af oplysninger til betalingsbehandling

Identitets- og kreditkontrol ved valg af Klarnas betalingstjenester
Hvis du vælger Klarnas betalingstjenester, beder vi om dit samtykke i overensstemmelse med art. 6 stk. 1 p. 1 lit. a DSGVO til, at vi må videregive de data, der er nødvendige for behandling af betalingen og en identitets- og kreditkontrol til Klarna. I Tyskland kan de kreditbureauer, der er nævnt i Klarnas privatlivspolitik, anvendes til identitets- og kreditvurdering.
Klarna bruger de modtagne oplysninger om den statistiske sandsynlighed for betalingsmisligholdelse til en afvejet beslutning om etablering, gennemførelse eller afslutning af kontraktforholdet.
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at sende en besked til nedenstående kontaktoplysninger. Dette kan medføre, at vi ikke længere kan tilbyde dig visse betalingsmuligheder. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til denne brug af personlige oplysninger ved at kontakte Klarna.

Køb på afbetaling

Når du vælger betalingsmetoden "afbetalingskøb" og giver det dertil nødvendige databeskyttelsestilladelse i henhold til art. 6 stk. 1 p. 1 lit. a DSGVO, overføres personoplysninger (fornavn, efternavn, adresse, e-mail, telefonnummer, fødselsdato, IP-adresse, køn) sammen med de data, der er nødvendige for transaktionsbehandlingen (artikel, fakturabeløb, forfaldsdatoer, samlet beløb, fakturanummer, afgifter, valuta, ordredato og ordretidspunkt) til vores partner Klarna Bank AB, Postfach 90 01 62, 90492 Nürnberg, Tyskland, med henblik på behandling af denne betalingsmetode.
Med henblik på at kontrollere kundens identitet eller kreditværdighed foretager vores partner forespørgsler og indhenter oplysninger fra offentligt tilgængelige databaser og kreditbureauer. De udbydere, hvorfra der indhentes oplysninger og eventuelt kreditværdighedsoplysninger på grundlag af matematisk-statistiske procedurer, samt yderligere oplysninger om behandlingen af dine data efter overførslen til vores partner Klarna Bank AB kan findes i deres databeskyttelseserklæring, som du kan finde her: https://www.klarna.com/de/verkaeufer/haendlersupport/datenschutz-grundverordnung-dsgvo/
Vores partner Klarna Bank AB bruger de modtagne oplysninger om den statistiske sandsynlighed for en betalingsmisligholdelse til en afvejet beslutning om etablering, gennemførelse eller afslutning af kontraktforholdet. Du har mulighed for at kontakte vores partner Klarna Bank AB for at forklare dit synspunkt og anfægte beslutningen.
Samtykke til overførsel af data givet i forbindelse med bestillingsprocessen kan til enhver tid tilbagekaldes, også uden begrundelse, med virkning for fremtiden.

6. Integration af Trusted Shops tillidsmærket

Trusted Shops Trustbadge er integreret på dette websted for at vise vores Trusted Shops-godkendelsesmærke og de indsamlede vurderinger samt for at tilbyde Trusted Shops-produkter til købere, efter at de har afgivet en ordre.

Dette tjener til at beskytte vores legitime interesser i en optimal markedsføring af vores tilbud, som vejer tungere end vores interesser i forbindelse med en interesseafvejning i henhold til art. 6, stk. 1, s. 1, litra f, i DSGVO. Trustbadge og de tjenester, der annonceres med det, er et tilbud fra Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln, Tyskland.
Når Trustbadge kaldes op, gemmer webserveren automatisk en såkaldt serverlogfil, som f.eks. indeholder din IP-adresse, dato og klokkeslæt for opkaldet, mængden af overførte data og den anmodende udbyder (adgangsdata) og dokumenterer opkaldet. Disse adgangsdata evalueres ikke og overskrives automatisk senest syv dage efter afslutningen af dit besøg på webstedet.
Yderligere personoplysninger overføres kun til Trusted Shops, hvis du har givet dit samtykke hertil, har besluttet at bruge Trusted Shops produkter efter afslutning af en bestilling eller allerede har registreret dig for at bruge dem. I dette tilfælde gælder den kontraktmæssige aftale mellem dig og Trusted Shops.

7. Cookies og webanalyse

For at gøre besøget på vores hjemmeside attraktivt og for at muliggøre brugen af visse funktioner, for at vise passende produkter eller til markedsundersøgelser bruger vi såkaldte cookies på forskellige sider. Dette tjener til at beskytte vores legitime interesser i en optimeret præsentation af vores tilbud, som vejer tungere end vores interesser i forbindelse med en interesseafvejning i henhold til art. 6, stk. 1, S. 1, lit. f DSGVO. Cookies er små tekstfiler, der automatisk gemmes på din terminal enhed. Nogle af de cookies, som vi bruger, slettes ved afslutningen af browsersessionen, dvs. efter at du lukker din browser (såkaldte sessionscookies). Andre cookies forbliver på din terminalenhed og gør det muligt for os at genkende din browser ved dit næste besøg (persistente cookies). Du kan finde ud af, hvor længe de gemmes i oversigten i cookie-indstillingerne i din webbrowser. Du kan indstille din browser på en sådan måde, at du bliver informeret om indstillingen af cookies og individuelt beslutter dig for accept af dem eller udelukker accept af cookies for visse tilfælde eller generelt. Hver browser er forskellig i den måde, hvorpå den håndterer cookie-indstillingerne. Dette er beskrevet i hjælpemenuen i hver enkelt browser, som forklarer, hvordan du kan ændre dine cookie-indstillinger. Disse kan findes for de respektive browsere under følgende links:
Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Hvis cookies ikke accepteres, kan funktionaliteten af vores websted være begrænset.

Brug af Google (Universal) Analytics til webanalyse
I det omfang du har givet dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, p. 1, litra a DSGVO, bruger dette websted Google (Universal) Analytics, en webanalysetjeneste fra Google LLC (www.google.de), til analyse af webstedet. Google (Universal) Analytics anvender metoder, der muliggør en analyse af din brug af hjemmesiden, f.eks. cookies. De oplysninger, der automatisk indsamles om din brug af dette websted, overføres generelt til en Google-server i USA og gemmes der. Ved at aktivere IP-anonymisering på dette websted forkortes IP-adressen før overførsel inden for EU's medlemsstater eller i andre kontraherende stater til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server i USA og forkortet der. Den anonymiserede IP-adresse, som din browser overfører som en del af Google Analytics, vil ikke blive slået sammen med andre Google-data. Når formålet er ophørt, og vi ikke længere anvender Google Analytics, slettes de data, der er indsamlet i denne forbindelse.

Google LLC har sit hovedkontor i USA og er certificeret i henhold til EU-US Privacy Shield. Et aktuelt certifikat kan ses her. På baggrund af denne aftale mellem USA og Europa-Kommissionen har sidstnævnte fastlagt et passende databeskyttelsesniveau for virksomheder, der er certificeret under Privacy Shield.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden ved at downloade og installere det browser-plugin, der er tilgængeligt under følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Dette vil forhindre indsamling af data genereret af cookien og relateret til din brug af hjemmesiden (inkl. din IP-adresse) samt Googles behandling af disse data.

Som et alternativ til browser-plugin kan du klikke på dette link for at forhindre Google Analytics' indsamling af data på denne hjemmeside i fremtiden. Dette vil placere en opt-out-cookie på din terminalenhed. Hvis du sletter dine cookies, vil du blive bedt om at give dit samtykke igen.

8. Online markedsføring

Google AdWords Remarketing
Vi bruger Google AdWords til at reklamere for dette websted i Googles søgeresultater og på tredjeparters websteder. I det omfang du har givet os dit samtykke hertil i henhold til art. 6, stk. 1, sætning 1, litra a DSGVO, sættes den såkaldte remarketing-cookie af Google, når du besøger vores hjemmeside, hvilket automatisk muliggør interessebaseret annoncering ved hjælp af et pseudonymt CookieID og på baggrund af de sider, du har besøgt. Når formålet er ophørt og vi ikke længere bruger Google AdWords Remarketing, slettes de data, der er indsamlet i denne forbindelse.

Yderligere databehandling finder kun sted, hvis du har givet dit samtykke til, at Google må sammenkæde din web- og app-browsinghistorik med din Google-konto og bruge oplysninger fra din Google-konto til at tilpasse de annoncer, du ser på nettet. I dette tilfælde, hvis de er logget ind på Google, mens de besøger vores websted, vil Google bruge dine data sammen med Google Analytics-data til at oprette og definere målgruppelister til remarketing på tværs af enheder. Til dette formål vil dine personlige data blive midlertidigt forbundet af Google med Google Analytics-data for at danne målgrupper.

Google AdWords Remarketing er et tilbud fra Google LLC (www.google.de).
Google LLC har hovedsæde i USA og er certificeret i henhold til EU-US Privacy Shield. Et aktuelt certifikat kan ses her. På baggrund af denne aftale mellem USA og Europa-Kommissionen har sidstnævnte fastlagt et passende databeskyttelsesniveau for virksomheder, der er certificeret under Privacy Shield.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden ved at deaktivere remarketingcookien via dette link. Derudover kan du få oplysninger fra Digital Advertising Alliance om indstillingen af cookies og foretage indstillinger i denne henseende.

Affilinet-partnerprogram
Vores hjemmeside deltager i Affilinet-partnerprogrammet. Dette tilbydes af affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München, Tyskland (i det følgende benævnt "affilinet"). Der er tale om et såkaldt affiliate-system, hvor personer, der er registreret hos affilinet (også kaldet "publishers"), reklamerer for såkaldte "annoncørers" produkter eller tjenesteydelser på deres hjemmesider ved hjælp af reklamemateriale.
Dette tjener til at beskytte vores legitime interesser i optimering og kommerciel udnyttelse af vores online-tilbud, som er mere tungtvejende i forbindelse med en interesseafvejning i henhold til art. 6, stk. 1, litra f) DSGVO.
Ved hjælp af cookies kan affilinet spore forløbet af den pågældende ordre og især at du har klikket på det pågældende link og derefter bestilt produktet via affiliatepartnerprogrammet.
Du kan til enhver tid forhindre, at vores aftalepartnere eller vores hjemmeside sætter cookies ved hjælp af en passende indstilling i din internetbrowser. Desuden kan allerede indstillede cookies til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.
Yderligere oplysninger om databehandling hos affilinet finder du her.

Amazon affiliate-program
Vores hjemmeside deltager i Amazon affiliate-programmet. Dette udbydes af Amazon Europe Core S.à r.l. (Société à responsabilité limitée), 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg (herefter "Amazon"). Der er tale om et såkaldt affiliate-system, som er designet til at stille et medie til rådighed for websteder, hvor der kan tjenes reklameomkostninger ved at placere reklamer og links til Amazon.
Dette tjener til at beskytte vores legitime interesser i optimering og økonomisk udnyttelse af vores online-tilbud, som har forrang i forbindelse med en interesseafvejning i henhold til art. 6, stk. 1, litra f) DSGVO.
Ved hjælp af cookies kan Amazon spore forløbet af den pågældende ordre og især, at du har klikket på det pågældende link og derefter bestilt produktet på Amazon.
Du kan til enhver tid forhindre, at vores aftalepartnere eller vores websted sætter cookies ved hjælp af en passende indstilling i din internetbrowser. Desuden kan allerede indstillede cookies til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.
Du kan finde yderligere oplysninger om databehandling hos Amazon her.

9. Udsendelse af påmindelser om bedømmelser pr. e-mail

Rating reminder fra Trusted Shops
Hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke hertil under eller efter din bestilling i henhold til art. 6, stk. 1, p. 1, litra a DSGVO, overfører vi din e-mailadresse til Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln (www.trustedshops.de), så de kan sende dig en rating reminder pr. e-mail.

Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes ved at sende en meddelelse til den nedenfor beskrevne kontaktmulighed eller direkte til Trusted Shops.

10. Kontaktmuligheder og dine rettigheder

Som registreret har du følgende rettigheder:

 • i henhold til art. 15 DSGVO har du ret til at anmode om oplysninger om dine personlige data, som vi behandler, i det omfang, der er angivet heri;
 • i henhold til art. 16 DSGVO retten til at kræve rettelse af ukorrekte eller ufuldstændige personoplysninger, som vi har gemt hos os, uden forsinkelse;
 • i overensstemmelse med artikel 17 i GDPR retten til at anmode om sletning af dine personoplysninger, som vi har lagret, medmindre yderligere behandling er nødvendig
  - for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed;
  - for at overholde en retlig forpligtelse;
  - af hensyn til almene interesser eller
  - for at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare retskrav
  ;
 • i henhold til artikel 18 i DSGVO retten til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, for så vidt
  - du bestrider oplysningernes rigtighed;
  - behandlingen er ulovlig, men du gør indsigelse mod, at den slettes;
  - vi har ikke længere brug for oplysningerne, men du har brug for dem til at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare dem; eller
  - du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21 i DSGVO;
 • i henhold til art. 20 DSGVO retten til at modtage dine personoplysninger, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format eller til at anmode om at få dem overført til en anden dataansvarlig;
 • i henhold til artikel 77 i DSGVO retten til at klage til en tilsynsmyndighed. Du kan som regel henvende dig til tilsynsmyndigheden på din sædvanlige bopæl eller arbejdsplads eller til vores virksomheds hovedkontor til dette formål.


Hvis du har spørgsmål vedrørende indsamling, behandling eller brug af dine personoplysninger, for information, rettelse, begrænsning eller sletning af data samt tilbagekaldelse af givet samtykke eller indsigelse mod en bestemt brug af data, bedes du kontakte os direkte via kontaktoplysningerne i vores impressum.

********************************************************************
Indsigelsesret
I det omfang vi behandler personoplysninger som forklaret ovenfor for at varetage vores legitime interesser, som er fremherskende i forbindelse med en interesseafvejning, kan du gøre indsigelse mod denne behandling med virkning for fremtiden. Hvis behandlingen sker med henblik på direkte markedsføring, kan du til enhver tid udøve denne ret som beskrevet ovenfor. For så vidt behandlingen foretages til andre formål, har du kun ret til at gøre indsigelse af grunde, der vedrører din særlige situation.

Når du har udøvet din ret til at gøre indsigelse, behandler vi ikke længere dine personoplysninger til disse formål, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller hvis behandlingen tjener til at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare dem.

Dette gælder ikke, hvis behandlingen foretages til direkte markedsføring. I så fald behandler vi ikke yderligere dine personoplysninger til dette formål. ********************************************************************
Privatlivspolitik udarbejdet med Trusted Shops juridiske teksteditor i samarbejde med Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.